Homepage

Po více než osmnácti měsících vyrazili studenti osmiletého gymnázia a sociální činnosti na sportovní kurz! Vyrazili jsme na kolech do Vesce pod Kozákovem. Během jednoho týdne si studenti vyzkouší mnoho outdoorových sportů jako orientační běh, beachvolejbal, mtb…. Seznámí se se základy lezení na skalách, vyzkouší si první pomoc a záchranu zraněného. Dále prozkoumají Klokočské průchody a jeskyně. Zatím vše klape, […]
Číst více
VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:   Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia […]
Číst více
  VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022   Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvarta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Přijímací řízení je určeno pro žáky předposledního ročníku základního vzdělávání. Přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury […]
Číst více
Studentka 3. ročníku oboru Agropodnikání Natálie Špidlenová byla úspěšná i v krajském kole olympiády z angličtiny a vybojovala krásné 3. místo. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. 🙂
Číst více
Studenti biologického semináře ze 7. G se zúčastnili terénního botanického cvičení za orchidejemi. Odborný výklad nám poskytl lesní inženýr A. Chrz. Cestou od údolí Bystřice k Farářově louce  jsme určovali různé druhy bylin a dřevin a dozvěděli jsme se i pár informací o lesním hospodářství. Na Farářově louce mohli studenti pozorovat typické mokřadní společenstvo s výskytem vstavačovitých rostlin.
Číst více
I přes letošní nepříznivou epidemiologickou situaci se naši studenti gymnázia zúčastnili 54. ročníku biologické olympiády, která probíhala v on-line režimu. Tématem kategorie A a B bylo – Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte. V této kategorii postoupil do krajského kola J. Melnyk z 6. G a  M. Novotný ze 7. G. Těžký život ve vodě pro kategorii C a D nejlépe zkoumal […]
Číst více
Informace k 2.kolu přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia- ke stažení zde.
Číst více
Od pondělí 24. 5. 2021 začíná obnovená prezenční výuka ve škole. Před zahájením výuky musí být všichni otestováni na Covid 19. Bližší informace Vám byly sděleny prostřednictvím třídních učitelů.
Číst více
Na základě nezodpovědného chování lidí ke zvířatům (opakované zakázané vstupy do ohrad, volně pobíhající psi návštěvníků, krmení zvířat nevhodným krmením) došlo k několika závažným zdravotním komplikacím zvířat. Byli jsme bohužel nuceni zkrátit utrpení našeho mazlíka, maskota, kozlíka Leonarda, kterého jistě znáte z výstav a z Vánočních trhů. Dále uhynula ovce Čerta, kterou neukáznění návštěvníci nakrmili čerstvým pečivem. Situace je z hlediska bezpečnosti zvířat již […]
Číst více
Starší příspěvky