Homepage

Ve dnech 19. a 20. června jsme slavnostně předali výuční listy našim úspěšným absolventům oborů Ošetřovatel, Opravář zemědělských strojů a Zemědělec-farmář. Gratulujeme všem absolventům k jejich dosaženým úspěchům a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v jejich budoucí kariéře!  
Číst více
O zooterapii a hlavně léčebném účinku psa na člověka nám přišla popovídat paní Bc. Kateřina Preusslerová ze spolku AnimalTherapy, která nás navštívila s Edou, zlatým retrieverem. Canisterapie ulevuje od bolesti či osamělosti, a díky tomu přijdou lidé na lepší myšlenky. Léčebná metoda se využívá především v seniorských domech, u tělesně a psychicky postižených lidí nebo v nemocnicích. Canisterapie se dělí na […]
Číst více
V pondělí 17. června se díky odbornicím z oblastí ošetřovatelství a pečovatelské služby paní Turkové a Chládkové mohli studenti oboru sociální činnost rozšířit obzory ohledně základních rozdílů mezi domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službou. Dozvěděli se jak důležitá je provázanost a spolupráce zdravotního personálu spolu s personálem sociálním nebo jak se tvoří a eviduje individuální plán práce s klientem v […]
Číst více
Podobně jako v nižších kategoriích Fyzikální olympiády, i v těch vyšších naši studenti letos v krajském kole slavili úspěchy – v kategorii C ze 17 účastníků získali žáci 6.G René Dušek 4. místo, Klára Máslová 5. místo a Barbora Pomikálková 6. místo, v kategorii D se méně úspěšně zúčastnili žáci 5.G Johana Slováková, Jakub Šeda a Markéta Němcová. Jsme moc […]
Číst více
Zámecký park v Jičíně patřil v neděli 16. června akci “Den pro rodinu”. V průběhu dne se zde představily subjekty a instituce působící v oblasti rodinné politiky v Jičíně a okolí. Studentky oboru sociální činnost se aktivně zapojily a pomáhaly s organizačním zajištěním celé akce, včetně zprostředkování informací o jejím průběhu. Moc děkujeme rodinnému centru Kapička, které nás oslovilo ke […]
Číst více
O tom se na sportovním kurzu ve Vesci po Kozákovem přesvědčili žáci 4.G a 2.S. Během jednoho týdne si vyzkoušeli různé outdoorové disciplíny, při kterých si mnohdy sáhli až na samé dno svých fyzických i psychických sil. A aby ne! Lezli jsme po skalách, slaňovali, prolézali jeskyně, jeli jsme i běželi na plný plyn několik kilometrů do vrchu. Plavali jsme, […]
Číst více
Žáci třídy 1. G se v pátek 14. června proměnili v senátory, gladiátory, půvabné ženy a otroky starověkého Říma. Do školy si kromě převleků přinesli i ovoce a zeleninu této oblasti. Nechyběla cibule, česnek, víno, ocet ani voda. Octem nebo vodou si tehdy víno ředili. Během projektu děti kreslily postavy Římanů, jejich stavby – např. Koloseum nebo ovoce a jiné. Také zhlédly […]
Číst více
Dějepisná exkurze se třídou 3. G nás zavedla na bojiště bitvy z roku 1866 nedaleko Hradce Králové, na Chlum. Zde se 3. července 1866 střetla rakouská a pruská armáda. Po příjemné cestě vlakem jsme vystoupili v Dlouhých Dvorech a čtyřkilometrovou procházkou kolem vesnice Dub jsme po polní cestě došli k památníku. Tam nás již očekávali dva průvodci – zaměstnanci Muzea v Hradci Králové. Rozdělili […]
Číst více
Ve čtvrtek 6. června se žákyně 2. ročníku oboru Ošetřovatel zúčastnily exkurze do Dětské ozdravovny Vesna v Jánských Lázních. Tento výlet jim poskytl jedinečnou příležitost nahlédnout do různých cvičeben a rehabilitačních místností, kde se aktivně pracuje s klienty. Během návštěvy měly žákyně možnost prakticky vidět, jak probíhá muzikoterapie, elektrostimulace, masáže, použití robotického systému, inhalace, multismyslová stimulace (snoezelen) a mnoho dalších […]
Číst více
Dne 11. 6. 2024 se studenti 1.S zúčastnili odborné exkurze do Domova pro seniory a denního stacionáře Domovinka v Jičíně. Uživatelům poskytuje domov pro seniory bezpečné a příjemné prostředí s kvalifikovaným personálem. Služba reaguje na měnící se životní situace uživatelů tak, aby v co největší možné míře byl zachován důstojný a plnohodnotný život ve stáří. Klientům obou typů služeb jsou […]
Číst více