Rodič

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:   Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia […]
Číst více
  VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022   Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvarta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Přijímací řízení je určeno pro žáky předposledního ročníku základního vzdělávání. Přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury […]
Číst více
Studentka 3. ročníku oboru Agropodnikání Natálie Špidlenová byla úspěšná i v krajském kole olympiády z angličtiny a vybojovala krásné 3. místo. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. 🙂
Číst více
Informace k 2.kolu přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia- ke stažení zde.
Číst více
Od pondělí 24. 5. 2021 začíná obnovená prezenční výuka ve škole. Před zahájením výuky musí být všichni otestováni na Covid 19. Bližší informace Vám byly sděleny prostřednictvím třídních učitelů.
Číst více
Na základě nezodpovědného chování lidí ke zvířatům (opakované zakázané vstupy do ohrad, volně pobíhající psi návštěvníků, krmení zvířat nevhodným krmením) došlo k několika závažným zdravotním komplikacím zvířat. Byli jsme bohužel nuceni zkrátit utrpení našeho mazlíka, maskota, kozlíka Leonarda, kterého jistě znáte z výstav a z Vánočních trhů. Dále uhynula ovce Čerta, kterou neukáznění návštěvníci nakrmili čerstvým pečivem. Situace je z hlediska bezpečnosti zvířat již […]
Číst více
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin SPZO ve spolupráci s naší školou si Vás dovolují pozvat na PROHLÍDKU ODRŮDOVÝCH POKUSŮ S ŘEPKOU OZIMOU (sortiment B).   📆 26. května a 2. června 2021   Více informací zde -> spzo-pozvanka-horice
Číst více
Vážení rodiče, v souladu s manuálem MŠMT a ostatními nařízeními vlády budeme v pondělí otevírat školu pro část žáků. V týdnu od 17. 5.  nastoupí k prezenční výuce žáci 1. G – 4.G. Ostatní budou pokračovat v distanční výuce podle zaběhlých pravidel. V týdnu od 24. 5.  je předpoklad, že studenti vyššího gymnázia a sociální činnosti nastoupí k prezenční výuce (bude upřesněno). Povinné testování žáků […]
Číst více
Martin Veselovský je novinář a moderátor, spoluzakladatel internetové televize DVTV. V pondělí 3. května si udělal čas a hodinu a půl se věnoval našim studentům, kteří měli řadu dotazů na jeho práci. A co je zajímalo? Především to byly dotazy na samotné rozhovory. Jak se na ně připravuje, jak dokáže být nestranný a co dělat, když si myslíte, že vám host […]
Číst více
Vážení rodiče, Upozorňujeme, že vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv rodičům, případně ani jinému doprovodu. Během pobytu ve škole musí všichni uchazeči dodržovat platné hygienické pokyny (viz příloha níže). Pokyn ředitele školy na provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 doplnění k pokynu vydanému 1. 9. 2021 Uchazečům, vykonávajícím zkoušku ve dnech 3.  […]
Číst více
Starší příspěvky