Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba Hradec Králové

V pondělí 17. června se díky odbornicím z oblastí ošetřovatelství a pečovatelské služby paní Turkové a Chládkové mohli studenti oboru sociální činnost rozšířit obzory ohledně základních rozdílů mezi domácí zdravotní péčí a pečovatelskou službou. Dozvěděli se jak důležitá je provázanost a spolupráce zdravotního personálu spolu s personálem sociálním nebo jak se tvoří a eviduje individuální plán práce s klientem v praxi. Děkujeme za návštěvu a možnost osobního setkání s odborníky z oboru.

Další

Bez komentářů.