Autor: Edita Vaňková

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:   Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia […]
Číst více
  VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022   Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvarta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Přijímací řízení je určeno pro žáky předposledního ročníku základního vzdělávání. Přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury […]
Číst více
Studentka 3. ročníku oboru Agropodnikání Natálie Špidlenová byla úspěšná i v krajském kole olympiády z angličtiny a vybojovala krásné 3. místo. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. 🙂
Číst více
Informace k 2.kolu přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia- ke stažení zde.
Číst více
Od pondělí 24. 5. 2021 začíná obnovená prezenční výuka ve škole. Před zahájením výuky musí být všichni otestováni na Covid 19. Bližší informace Vám byly sděleny prostřednictvím třídních učitelů.
Číst více
Výsledky přijímacích zkoušek
Číst více
Na základě nezodpovědného chování lidí ke zvířatům (opakované zakázané vstupy do ohrad, volně pobíhající psi návštěvníků, krmení zvířat nevhodným krmením) došlo k několika závažným zdravotním komplikacím zvířat. Byli jsme bohužel nuceni zkrátit utrpení našeho mazlíka, maskota, kozlíka Leonarda, kterého jistě znáte z výstav a z Vánočních trhů. Dále uhynula ovce Čerta, kterou neukáznění návštěvníci nakrmili čerstvým pečivem. Situace je z hlediska bezpečnosti zvířat již […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení “Modernizace vybavení COP učebními pomůckami“. V přílohách naleznete Výzvu k předložení nabídky, Technickou specifikaci, Čestné prohlášení,  Krycí list a Návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je středa 26.05. 2021 do 09.00 hodin.   Výzva […]
Číst více
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin SPZO ve spolupráci s naší školou si Vás dovolují pozvat na PROHLÍDKU ODRŮDOVÝCH POKUSŮ S ŘEPKOU OZIMOU (sortiment B).   📆 26. května a 2. června 2021   Více informací zde -> spzo-pozvanka-horice
Číst více
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.   Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně […]
Číst více
Starší příspěvky