Autor: Edita Vaňková

Žáci septimy a 1. ročníku oboru Agropodnikání se společně v pondělí 25. září vydali na Černohorské rašeliniště. Lanovkou vyjeli na Černou horu a ve skupinách vyrazili na komentovanou procházku pod vedením odborníků správy KRNAP. Během procházky se například dozvěděli, jaké jsou typy rašelinišť, jaký je jejich význam či jací živočichové zde žijí. Dále určovali rostliny typické pro rašeliniště (vlochyni, rašeliníky, […]
Číst více
Studenti oboru Sociální činnost a Ošetřovatel si pro Vás opět připravili Dýňové dopoledne na školním statku.   Fotogalerie z minulého roku najdete v příspěvku níže. Dýňové dopoledne na školním statku
Číst více
Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy na den 29. 9. 2023 ředitelské volno. V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně a zájmové vzdělávání. Informace pro strávníky ve školní jídelně: obědy na 28. a 29. […]
Číst více
V červenci náš student Štěpán Borůvka z 6. G opět navštívil čtrnáctidenní letní odborné soustředění (LOS) mladých chemiků a biologů v Běstvině.  LOS je podporováno přírodovědecky orientovanými fakultami předních českých univerzit  a účastní se ho studenti, kteří dosáhli prvních dvou míst v krajských kolech biologické a chemické olympiády.  Štěpán měl každý den nabitý program, který se skládal ze dvou tříhodinových přednášek (dopoledne a odpoledne), volitelných a kratších poobědových přednáškách […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola vyhlašuje výběrové řízení na „Nákup užitkového automobilu“. V přílohách naleznete zadávací dokumentaci k podání nabídky, krycí list, vzor čestného prohlášení a návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pondělí  21. 8. 2023 do 9.00 hodin.   Luboš Petera Zemědělská […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Nákup notebooků pro sociálně znevýhodněné“ . Jedná se o VZMR na „Nákup notebooků pro sociálně znevýhodněné“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je pondělí 14.08.2023 do 9,00 hodin v sídle zadavatele, na […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Nákup notebooků pro učitele“ . Jedná se o VZMR na „Nákup notebooků pro učitele“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je pondělí 14.08.2023 do 9,00 hodin v sídle zadavatele, na adrese Riegrova […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami „Přívěs pro přepravu koní“ . Jedná se o VZMR na Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami „Přívěs pro přepravu koní“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami „Rozmetadlo hnoje“. Jedná se o VZMR na Vybavení center odborné přípravy (COP) učebními pomůckami „Rozmetadlo hnoje“ dle přiložené technické specifikace. V příloze Zadávací dokumentace, Krycí list, Čestné prohlášení, Technická specifikace a Návrh kupní smlouvy. Termín k podání nabídky je […]
Číst více