Autor: Edita Vaňková

Uvažujete o studiu na naší škole? Chcete si projít ukázkový test k přijímacím zkouškám a rozebrat jednotlivé úlohy? Přihlaste se na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO  a následné on-line přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy! Pokud se chcete lépe připravit na přijímací zkoušky, vyzkoušet si testové úlohy a projít problematickou látku z českého jazyka a matematiky, přihlaste se na e-mailové adrese prijimacky@gozhorice.cz […]
Číst více
Od 1. 2. 2022 dochází k navýšení cen za ubytování na 1300 Kč/ měsíc.  Srážka za měsíc únor proběhne 25. 1 . 2022. Proto prosíme rodiče o navýšení platby již v lednu.   Děkujeme za pochopení
Číst více
Vážení rodiče, milí žáci, níže uvádíme stručný přehled podstatných změn v mimořádných opatřeních MZd s účinností od 3. 1. 2022. COVID opatření od 3. 1. 2022: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků a zaměstnanců školy 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků […]
Číst více
Pedagogové a žáci ze zahraničních středních škol – Španělska, Portugalska a Řecka úspěšně zahájili nový projekt ERASMUS+ ARCH: Agriculture and Global Challenges, jehož autorem je již tradičně naše škola. Celotýdenní program byl koncipován tak, že v ranních a dopoledních hodinách zahraniční hosté pracovali na jednotlivých projektových aktivitách a v odpoledních hodinách poznávali kulturu a známá místa v Hořicích a Podkrkonoší. […]
Číst více
Základní kurz I. stupně Termín konání: 8.12.2021 – zrušeno přesunuto na leden/únor 2022 ( Přihlášení budou včas o termínu informováni.)   Děkujeme za pochopení.
Číst více
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Výzvu Spolu po COVIDu, která se týkala poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků., kteří se vzdělávají v některém z oborů vzdělání kategorie J, E nebo H a pedagogické pracovníky, kteří v těchto oborech vzdělání vyučují. Do této výzvy byli přihlášeni studenti oboru Ošetřovatel a […]
Číst více
  Milí uchazeči,   velice si vážíme Vašeho projeveného zájmu o naši školu. Z důvodu zhoršení se epidemiologické situace jsme byli nuceni omezit návštěvy na naší škole, což se bohužel dotkne i plánovaných dnů otevřených dveří. Budovy školy můžete navštívit v pátek 26.11.2021 od 14 do 17 hod, za splnění aktuálních epidemiologických nařízeních. U vchodu do budov školy bude kontrolována bezinfekčnost. Bezinfekčnost bude […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Nákup vidlí s přidržovačem”. V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Technickou specifikaci předmětu plnění a Návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pátek 3.12. 2020 do 9.00 hodin. […]
Číst více
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Nákup ICT techniky“. V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Krycí list nabídky, Čestné prohlášení, Technickou specifikaci předmětu plnění a Návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pátek 3.12. 2020 do 9.00 hodin.   Luboš […]
Číst více
Výsledky voleb do školské rady – zástupci pedagogických pracovníků Ve dnech 11.,15. a 16.11.2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. Pedagogičtí pracovníci zvolili za členy školské rady: […]
Číst více