Sociální činnost

Studenti prvního ročníku sociální činnosti a gymnaziální třídy 4.G se účastnili v neděli dne 24. září 2023 charitativní akce Běh na rozhlednu pro Sluníčko, kterou pořádal KČT Hořice – Turisťáček Hořice. Na čtyřech stanovištích měli připraven doprovodný program, kde si malí účastníci mohli vyzkoušet například něco vyrobit, naučit se pozdrav ve znakové řeči, přečíst zprávu v Braillově abecedě (slepecké písmo), […]
Číst více
Festival „Jičín město pohádky“ začal tradičním pohádkovým průvodem ve středu 13. 9. 2023 a starosta města předal dětem klíč od městské brány. Během festivalu byly od čtvrtka 14. 9. do soboty 16. 9. 2023 pro děti připraveny pohádkové dílničky. V těchto dílničkách pomáhaly především  naše studentky ze sociální činnosti a gymnázia v doprovodu paní vychovatelky Douskové a Tomáškové v pohádkových […]
Číst více
Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy na den 29. 9. 2023 ředitelské volno. V tento den nebude probíhat vyučování, stravování ve školní jídelně a zájmové vzdělávání. Informace pro strávníky ve školní jídelně: obědy na 28. a 29. […]
Číst více
Třetí zářijový týden je každoročně věnován kampani České asociace streetwork Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam NZDM a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Studenti sociální činnosti a vyšší odborné školy se v rámci dne otevřených dveří, který se konal 19. září 2023 mohli seznámit s činností klubu, cílovou skupinou  a nejčastějšími problémy, se kterými se pracovnice zde […]
Číst více
Studentky prvního a třetího ročníku oboru sociální činnost se aktivně zapojily  v sobotu dne 16. září 2023 do akce Den pro pěstouny, kterou pořádal kraj v rámci akce Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje. Akce se konala pod záštitou Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyní hejtmana pro oblast sociálních věcí, ve spolupráci s organizací SPIRIT2018. Hlavní myšlenkou akce bylo poděkování stávajícím pěstounům tedy rodinám, které do pěstounské […]
Číst více
Naší škole byl hejtmanem Královéhradeckého kraje v rámci IKAP projektu Golden Heart udělen statut – Škola, které na charakteru záleží. Všímáme si, kdo z našich studentů dělá něco dobrého, všímáme si mezilidských hodnot, pomoci, prosociálního jednání apod. Oceněnými se staly studentky oboru Sociální činnost – Simona Kubaliaková (3.S) a Alice Turková (2.S). Simona za aktivní účast na mimoškolních akcích v […]
Číst více
Studenty prvního ročníku oboru sociální činnost dne 29. 6. 2023 provázela zákoutími Prahy Zuzka, která dlouhých osmnáct let fetovala a nyní se snaží opět postavit na vlastní nohy. Jde do toho s odhodláním a trpělivostí a daří se jí to. Vaří a peče s Kuchařkami bez domova a jako terénní pracovnice pomáhá mladým lidem ohroženým nebo již postiženým drogovou závislostí. […]
Číst více
Studenti Zemědělské akademie a Gymnázia v Hořicích po několikaleté přestávce opět v Dolní Lužici. Po několikaleté přestávce způsobené pandemií covidu se opět obnovilo partnerství naší školy a Dolnosrbského gymnázia z města Chotěbuz (Cottbus) v Dolní Lužici v Německu. Již na počátku tohoto školního roku v září 2022 nás navštívili lužičtí studenti se dvěma profesorkami  u nás v Hořicích. Poznali naše město a jeho památky, obdivovali Trosky a […]
Číst více
Ve svém volném čase si studentky prvního ročníku sociální činnosti vyjely se svojí skupinovou vychovatelkou paní Dufkovou na kolech po okolí Hořic.
Číst více
V rámci výchovy k výtvarnému umění studentky 1. ročníku sociální činnosti shlédly se svojí skupinovou vychovatelkou paní Dufkovou práce studentů SPŠKS.
Číst více