Tejpujeme ostošest

Ošetřovatelky z 2. ročníku pronikají do tajů kineziotapingu. Pod vedením Mgr. Petry Krejčíkové a její asistentky Mgr. Pavly Jaklové v rámci projektu Šablona 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ nejen opakují doposud získané znalosti o lidském těle, především svalovém aparátu, jeho dysfunkcích a možnostech léčby, ale získávají také nové praktické dovednosti. Ty mohou využít jako prevenci svalové disbalance, která je ohrožuje během odborného výcviku a která se projevuje vysokou bolestivostí, což omezuje pracovní výkon i každodenní život. To, co si v rámci projektu osvojí, uplatní ošetřovatelky samozřejmě v dalším profesním i soukromém životě. Některé žákyně tejpování pohltilo natolik, že plánují absolvování oficiálního certifikovaného kurzu, aby tak rozšířily své profesní možnosti. Cíl našeho školního projektu se tedy daří úspěšně naplňovat.
Bez komentářů.