Maturita na státním osmiletém gymnáziu

Ve dnech 27. – 29. května 2024 se konaly na státním gymnáziu v Šalounově ulici ústní maturitní zkoušky. Celkem maturovalo 19 studentů, 8 chlapců a 11 dívek. Písemné zkoušky u státní části maturity ať už z českého jazyka, angličtiny či matematiky na počátku května všichni úspěšně vykonali. Pouze z  matematiky mohli konat státní maturitní zkoušku jen písemně, ostatní zkoušky museli složit i ústně.
Při ústních maturitách všech 19 studentů samozřejmě skládalo zkoušku z českého jazyka, z anglického jazyka maturovalo celkem 11 studentů. Z dalších cizích jazyků dvě studentky maturovaly ze španělštiny a jedna z němčiny. Z matematiky ústně maturoval jeden student, taktéž z biologie. Z chemie maturovali čtyři studenti a z dějepisu dva. Mnoho studentů si u maturity vybralo zeměpis, celkem jedenáct a úplně nejvíce studentů maturovalo ze základů společenských věd, celkem čtrnáct.
Všech 19 studentů maturitní zkoušku úspěšně složilo, šest z nich dosáhlo na vyznamenání. Z nich dvě studentky měly samé jedničky: Míša Jindřichová a Anička Dovičovičová.
Maturitní vysvědčení bylo studentům gymnázia i sociální činnosti slavnostně předáno dne 5. června 2024 v atriu městského muzea za přítomnosti starosty města Hořice pana Ing. arch. Martina Poura, ředitele Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice Ing. Stanislava Neumana, zástupce ředitele pana Mgr. Vladimíra Šormy, třídních učitelů obou oborů RNDr. Evžena Műllera a PhDr. Jana Tomíčka, dalších vyučujících a rodičů studentů.
Všem studentům k úspěšnému složení maturitní zkoušky blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v osobním životě a věříme, že se do našeho města a na naši školu budou vždy rádi vracet.

Bez komentářů.