Návštěva delegace z Ukrajiny v Královéhradeckém kraji

Dnes jsme měli tu čest přivítat v naší škole delegaci ředitelů škol, učitelů a úředníků regionálních samospráv z Ukrajiny. Tato skupina, složená z 21 osob pocházejících z Kyjeva, Poltavy, Dnipra, Lvova, Vinnice a Černovic, je na týdenní poznávací, síťovací a inspirační cestě po České republice.

Návštěva naší školy byla součástí jejich bohatého programu, který zahrnuje průjezd několika kraji České republiky a setkání s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Celou delegaci vede Victor Guzum, spolupracovník Rozvojového fondu OSN pro Ukrajinu a bývalý velvyslanec Moldavska v Estonsku.

Hlavním cílem této cesty je získat přehled o systému vzdělávání a odborné přípravy v ČR, seznámit se s reformami systému odborného vzdělávání, a zjistit více o různých typech vzdělávacích programů nabízených odbornými školami. Delegace se zajímá také o vzdělávání dospělých, vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, financování odborného vzdělávání, validaci neformálního a informálního učení, a budování sítě institucí odborného vzdělávání. Velkou pozornost věnují i účasti zaměstnavatelů na vzdělávacím procesu, vzdělávání k podnikavosti, profesnímu rozvoji učitelů a vzdělávání Ukrajinců na odborných školách v ČR. Součástí jejich zájmu je také systém hodnocení v oblasti odborného vzdělávání, včetně závěrečných zkoušek.

Během návštěvy naší školy měli členové delegace možnost seznámit se s našimi vzdělávacími programy, prohlédnout si školní statek a diskutovat s vedením školy a studenty. Diskuze byly velmi inspirativní a věříme, že si delegace odnesla mnoho cenných poznatků, které budou moci využít ve své práci na Ukrajině.

Těší nás, že jsme mohli přispět k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a těšíme se na další podobné návštěvy a výměny zkušeností.

 

Bez komentářů.