Uchazeč – Aktuálně

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:   Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů […]
Číst více
VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 k denní formě studia do prvního ročníku oborů:   Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia […]
Číst více
  VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU pro školní rok 2021/2022   Přijímací řízení pro přijetí do vyššího ročníku (kvarta osmiletého gymnázia) je vyhlášeno na základě 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Přijímací řízení je určeno pro žáky předposledního ročníku základního vzdělávání. Přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury […]
Číst více
Informace k 2.kolu přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia- ke stažení zde.
Číst více
Výsledky přijímacích zkoušek
Číst více
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.   Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně […]
Číst více
Vážení rodiče, Upozorňujeme, že vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv rodičům, případně ani jinému doprovodu. Během pobytu ve škole musí všichni uchazeči dodržovat platné hygienické pokyny (viz příloha níže). Pokyn ředitele školy na provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 doplnění k pokynu vydanému 1. 9. 2021 Uchazečům, vykonávajícím zkoušku ve dnech 3.  […]
Číst více
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací […]
Číst více
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl  uskutečněn v posledních 7 dnech.  Uchazeč se hlásí ze ZŠ: ⚫ Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky  základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka  probíhá […]
Číst více
Starší příspěvky