Studenti septimy z Ekologického semináře měli dnes v Hradci napilno

Studenti septimy z Ekologického semináře měli dnes v Hradci napilno. Nejdříve jsme navštívili ekotoxikologickou společnost EMPLU, která poskytuje komplexní služby v ochraně ŽP. Pak jsme jsme si poslechli poutavou přednášku z anatomie na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity a studenti dostali i cenné rady pro budoucí studium na této fakultě. Poslední cesta vedla na školní akci “Hrajeme si i hlavou”, kterou pořádají SŠ z Hradce a UHK. Posluchači Pedagogické fakulty univerzity si nás trochu vyzkoušeli.

Bez komentářů.