Neuspěl/a jsem u přijímacích zkoušek – co teď?

Neuspěli jste u přijímacích zkoušek? Nevěste hlavu. Ne všichni přijatí uchazeči podají zápisový lístek, tudíž je Vaše šance na přijetí stále velká. Podejte odvolání. 🙂

 

Jak na to?

!! Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ihned, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  • Vzor odvolání ke stažení zde.
  • Odvolání můžete doručit osobně na sekretariát školy Riegrova 1403, 508 01 Hořice, nebo poslat poštou na adresu školy:

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace, Riegrova 1403, 508 01 Hořice.