Neuspěl/a jsem u přijímacích zkoušek – co teď?

Neuspěli jste u přijímacích zkoušek? Nevěste hlavu. Ne všichni přijatí uchazeči podají zápisový lístek, tudíž je Vaše šance na přijetí stále velká. Podejte odvolání. 🙂

 

Jak na to?

!! Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ihned, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolání můžete doručit osobně na sekretariát školy Riegrova 1403, 508 01 Hořice, nebo poslat poštou na adresu školy:

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace, Riegrova 1403, 508 01 Hořice.

 

Úřední hodiny sekretariátu školy

  • čtvrtek 20.5.2021 od 8:00 do 12:00
  • pátek 21.5. 2021. od 8:00 do 12:00
  • pondělí 24.5.2021 od 8:00 do 17:00
  • úterý 25. 5. 2021 od 8:00 12:00
  • středa 26. 5. 2021 od 8:00 do 17:00
  • čtvrtek 27. 5. 2021 od 8:00 do 17:00
  • pátek 28. 5. 2021 od 8:00 do 12:00

 

Jiné termíny, časy dle telefonické domluvy na tel.:725 060 348.