Mezinárodní projekt

Logo Erasmus+

Je naší milou povinností vám oznámit, že koncem září 2014 byl naší škole schválen projekt mezinárodní spolupráce v oblasti školního vzdělávání nazvaný Sustainability: Towards the Appreciation of Resources. Tříletý projekt, který se uskuteční s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Erasmus plus, skončí v srpnu 2017.

Na základě studentských prací vybereme až dvacet studentů, kteří budou studovat trvale udržitelný rozvoj se svými kolegy z Francie, Rumunska, Itálie, Turecka a Velké Británie. Zúčastnění vypracují pomocí moderních IT technologií studijní materiál, který spojí odbornost se znalostí cizích jazyků. Třikrát do roka se uskuteční týdenní pobyt v jedné ze šesti zúčastněných zemí a osvojí si nové kompetence z různých oblastí trvale udržitelného rozvoje. Zdokonalí si svoje jazykové dovednosti a naučí se využívat sociální sítě ve vzdělávacím procesu.

Práce to nebude jednoduchá, ale chuť a nadšení nám jistě pomohou překonat námahu a úsilí, kterého bude velmi třeba. Získané zkušenosti a výsledky práce přinesou trvalý užitek celé naší škole.

Najdete nás na webových stránkách: http://twinspace.etwinning.net/5796/home