Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019

 

Organizace školního roku – Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola

 

srpen 2018
27. 8. zahájení školního roku 2018/2019 – úvodní pedagogické rady na pracovištích Hořice a Lázně Bělohrad
28. – 31. 8. opravné, dodatečné a rozdílové zkoušky žáků za školní rok 2017/2018
září 2018
2. 9. zahájení provozu na DM, příjezdy žáků a studentů
3. 9. zahájení školního roku, přivítání žáků a studentů prvních ročníků, školení BOZP
7. 9. schůzka rodičů – AGP
3.–5. 9. písemné maturitní zkoušky na spádové škole – informace na pozvánce
7. 9. absolutorium VOŠ, maturitní zkouška UCE praktická OA
10. 9. maturitní zkouška EKO písemná OA, závěrečné zkoušky – písemná zkouška
11. 9. maturitní zkouška – ústní část GYM, OA, praktická a ústní SOČ, praxe AGP
11.–14. 9. závěrečné zkoušky – praktická zkouška
12. 9. maturitní zkouška – ústní AGP
21. 9. závěrečné zkoušky – ústní zkouška
28. 9. státní svátek
říjen 2018
informace pro žáky 4. ročníků k maturitním zkouškám
23. 10. Dýňový den – pro žáky ZŠ a MŠ na školním statku
29. a 30. 10. podzimní prázdniny
listopad 2018
15. 11. pedagogická rada 1. čtvrtletí SOU LB
19. 11. pedagogická rada 1. čtvrtletí ZEM, OA
20. 11. pedagogická rada 1. čtvrtletí GYM, SOČ
22. 11. schůzky s rodiči – SOU LB
23. 11. schůzky s rodiči
prosinec 2018
30. 11. – 1. 12. Den otevřených dveří
22. 12. – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny
leden 2019
3. – 4. 1. ředitelské volno
7. 1. zahájení vyučování v novém roce
18. 1. Maturitní ples OA, ZEM – KD Koruna Hořice
24. 1. Den otevřených dveří, pololetní klasifikační rada SOU LB
28. 1. pololetní klasifikační rada GYM, SOČ
29. 1. pololetní klasifikační rada ZEM, OA
31. 1. ukončení 1. pololetí, předávání výpisů vysvědčení
únor 2019
1. 2. pololetní prázdniny
22. 2. Maturitní ples GYM,SOČ – KD Valdice
Edison – stáže
březen 2019
1. 3. termín pro podání přihlášek na střední školy
11. – 15. 3. jarní prázdniny
duben 2019
12. 4 a 15. 4. jednotná přijímací zkouška čtyřleté obory
16. 4 a 17. 4. jednotná přijímací zkouška osmileté gymnázium
18. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4. velikonoční prázdniny
23. 4 pedagogická rada 4. ročník pololetní, ostatní ročníky čtvrtletní ( GYM, SOČ)
24. 4. pedagogická rada 4. ročník pololetní, ostatní ročníky čtvrtletní (Lázně Bělohrad)
25. 4 pedagogická rada 4. ročník pololetní, ostatní ročníky čtvrtletní (PLY, AGP, OA)
25. 4 třídní rodičovské schůzky (Lázně Bělohrad)
25. 4. předání vysvědčení za 4. ročník (GYM, SOČ)
26. 4 třídní rodičovské schůzky (Hořice)
26. 4 předání vysvědčení za 4. ročník (PLY, AGP, OA, POD)
studijní volno maturitních ročníků dle rozpisu
květen 2019
studijní volno maturitních ročníků dle rozpisu
13. a 14. 5. náhradní termín přijímacích zkoušek pro všechny obory
2.–15. 5. didaktické testy a písemné práce státní maturitní zkoušky dle rozpisu
16. 5.–10. 6. ústní část státní maturitní zkoušky a profilové části maturitní zkoušky dle rozpisu
slavnostní předávání maturitních vysvědčení
28. 5. pedagogická rada 3. ročník SOU
31. 5. předání vysvědčení za 3. ročník SOU
červen 2019
3. – 14. 6. závěrečné zkoušky dle rozpisu
12. 6. klasifikační pedagogická rada Z2.A, Z3.A
14. 6. předání výpisů vysvědčení Z2.A, Z3.A
praktický nácvik – ochrana člověka za mimořádných situací
klasifikační pedagogická rada
28. 6. ukončení školního roku, předávání vysvědčení

 

Součástí organizace školního roku jsou exkurze, projektové dny, návštěvy divadel a filmových představení, výstavy, přednášky a další akce, které jsou specifikovány v měsíčních a týdenních plánech a vycházejí z plánů předmětových komisí a třídních učitelů.

Termíny spojené s konáním maturitních a závěrečných zkoušek jsou upraveny samostatným harmonogramem.

Organizace školního roku – vyšší odborná škola

září 2018
3. 9. zahájení školního roku, zápis studentů
do 7. 9. odevzdání studijních průkazů
7. 9. podzimní termín absolutoria
27. 9. předání konečného znění témat absolventských prací studentů III. ročníku VUSS, informace o postupu zpracování absolventské práce
říjen 2018
do 12. 10. odevzdání smlouvy o konání odborné praxe III. VOŠ denní
15. 10. splatnost školného za zimní období školního roku 2018/2019 II. a III. ročník
do 19. 10. odevzdání smlouvy o konání odborné praxe II. VOŠ denní
29. 10. – 30. 10. individuální studijní volno I. a II. ročník
29. 10. – 23. 11. praxe III. ročník
listopad 2018
5. 11. – 30. 11. praxe II. ročník
prosinec 2018
do 30. 11. předání potvrzení a zprávy z odborné praxe III. ročník VOŠ denní
do 7. 12. předání potvrzení a zprávy z odborné praxe II. ročník VOŠ denní
22. 12. -2. 1. 2019 individuální studijní volno
leden 2019
do 11. 1. předání návrhů vlastních témat absolventských prací- II. ročník denní a dálková
11. – 31. 1. zimní zkouškové období pro denní a dálkovou formu studia
do 31. 1. odevzdání studijních průkazů, popř. kopie dokladů o schváleném prodloužení zkouškového období, ukončení klasifikace
do 31. 1. zveřejnění témat absolventských prací- II. ročník denní a dálková
únor 2019
1. 2. individuální studijní volno
4. 2. – 1. 3. 4 týdny praxe II. VOŠ denní
15. 2. splatnost školného za letní období školního roku 2018/2019
březen 2019
11. 3. – 15. 3. individuální studijní volno
do 18. 3. předání potvrzení a zprávy z odborné praxe II. ročník VOŠ denní
do 18. 3. potvrzení o zpracování posudku oponentem III. ročník
duben 2019
do 26. 4. odevzdání smlouvy o konání odborné praxe I. VOŠ denní
květen 2019
3. 5. odevzdání absolventské práce studentů III. ročníku
3. 5. odevzdání přihlášky k absolutoriu
13. 5. – 31. 5. letní zkouškové období I. VOŠ denní
20. 5. – 7. 6. letní zkouškové období III. VOŠ denní
do 31. 5. podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
do 31. 5. odevzdání studijních průkazů, popř. kopie dokladů o schváleném prodloužení
zkouškového období- I. VOŠ denní
červen 2019
v termínu od 3. 6. do 31. 8. 4 týdny odborné praxe I. VOŠ denní, odevzdání potvrzení a zprávy z praxe do 2. 9. 2019
5. 6. 1. kolo přijímacího řízení
do 7. 6. odevzdání studijních průkazů, popř. kopie dokladů o schváleném prodloužení zkouškového období- III. VOŠ denní
10. – 14. 6. volno před absolutoriem III. VOŠ denní
10. – 28. 6. letní zkouškové období II. VOŠ denní
od 17. 6. absolutorium -III. ročník
do 28. 6. odevzdání studijních průkazů II. VOŠ denní, popř. kopie dokladů o schváleném prodloužení zkouškového období
1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny
do 22. 8. podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení
26. 8. 2. kolo přijímacího řízení

Součástí organizace školního roku jsou exkurze, projektové dny, přednášky a další akce, které jsou specifikovány v operativních týdenních plánech a vycházejí z plánu předmětové komise vyšší odborné školy.

 

 

Harmonogram konzultací pro dálkovou formu studia 2018/2019

 

ZIMNÍ OBDOBÍ
Datum Počet hodin Datum Počet hodin Datum Počet hodin
ZV1D ZV2D ZV3D
Čt, Pá Čt, Pá Čt, Pá
4. 10. 8 4. 10. 8 4. 10. 8
5. 10. 6 5. 10. 6 5. 10. 6
8. 11. 8 8. 11. 8 8. 11. 8
9. 11. 7 9. 11. 6 9. 11. 6
15. 11. 8 15. 11. 8 15. 11. 8
16. 11. 6 16. 11. 6 16. 11. 6
29. 11. 8 29. 11. 8 29. 11. 8
30. 11. 6 30. 11. 6 30. 11. 6
13. 12. 8 13. 12. 8
14. 12. 6 14. 12. 4
65 70 60
Odborná praxe 30 Odborná praxe 30 Odborná praxe 40

Do 21. 12. 2018 – odevzdání podkladů k zápočtu z PRAXE III. ročník – Zkouškové období 11. – 31. 1. 2019

 

LETNÍ OBDOBÍ
Datum Počet hodin Datum Počet hodin Datum Počet hodin
ZV1D ZV2D ZV3D
Čt,Pá Čt, Pá Čt, Pá
7. 2. 8 7. 2. 8 7. 2. 8
8. 2. 6 8. 2. 6 8. 2. 7
21. 2. 8 21. 2. 8 21. 2. 8
22. 2. 6 22. 2. 6 22. 2. 6
28. 2. 8 28. 2. 8 28. 2. 8
1. 3. 6 1. 3. 6 1. 3. 6
21. 3. 8 21. 3. 8 21. 3. 8
22. 3. 6 22. 3. 6 22. 3. 6
11. 4. 8 11. 4. 8 11. 4. 8
12. 4. 6 12. 4. 6 12. 4. 6
9. 5. 8
10. 5. 5 10. 5. 7
16. 5. 8
17. 5. 6
75 70 100
Odborná praxe 30 Odborná praxe 30 Odborná praxe 0

Zkouškové období pro všechny ročníky dálkového studia 27. 5. – 14. 6. 2019

Volno před absolutoriem III. ročník 17. 6. – 21. 6. 2019

Odborná praxe I. a II. ročník od 17. 6. 2019

Absolutorium III. ročník od 24. 6. 2019

 

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy