Přijímací zkoušky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na čtyřleté obory Agropodnikání a Sociální činnost budou zveřejněny v úterý 16. 6. v 11,00 hodin.

 

Obor

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací řízení do kvinty 03.06.2020
Agropodnikání 08.06.2020
Sociální činnost 08.06.2020
Gymnázium-osmileté 09.06.2020
Uchazeči  předloží před vstupem do budovy k vykonání přijímací zkoušky.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  ke stažení zde.