Uspěl/a jsem u přijímacích zkoušek – a co dál?

Uspěli jste u přijímacích zkoušek? Gratulujeme. 🙂

Nyní je potřeba odevzdat zápisový lístek.

Jak na to?

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu školy nebo poštou a to nejpozději do 13. 5. 2022.

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace, Riegrova 1403, 508 01 Hořice.