Výsledky 1. kola přijímacího řízení VOŠ

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-43-N/.. Obnova a rozvoj venkova, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020.

V souladu s ustanovením § 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 2 odst. 7 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední školy a vyšší odborné školy, příspěvkové organizace.

  • Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Evidenční číslo Průměrný prospěch z maturitního vysvědčení Pořadí Výsledek
6. 1,5 1. Přijat
10. 1,6 2. Přijat
3. 1,6 3. Přijat
13. 1,75 4. Přijat
2. 1,8 5. Přijat
5. 2,25 6. Přijat
9. 2,25 7. Přijat
1. 2,25 8. Přijat
14. 2,4 9. Přijat
7. 2,5 10. Přijat
11. 2,5 11. Přijat
8. 3 12. Přijat
12. 3,25 13. Přijat
4. 3,5 14. Přijat

 

  1. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem – 5. 6. 2019.
  2. Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům oznámeny písemně.

 

V Hořicích dne 5. 6. 2019 Ing. Stanislav Neuman , v.r.

ředitel školy