Výsledky 2. kola přijímacího řízení VOŠ

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-43-N/.. Obnova a rozvoj venkova, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020.

V souladu s ustanovením § 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 2 odst. 7 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitel Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice – střední školy a vyšší odborné školy, příspěvkové organizace.

 1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
  Evidenční číslo Průměrný prospěch z maturitního vysvědčení Pořadí Výsledek
  18. 1,8 1. Přijat
  16. 2 2. Přijat
  17. 2,4 3. Přijat
  19. 2,6 4. Přijat
  15. 2,8 5. Přijat
 2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem – 27. 8. 2019.
 3. Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům oznámeny písemně.

 

V Hořicích dne 27. 8. 2019 Ing. Stanislav Neuman , v.r.

ředitel školy