Informace pro prváky

Informativní schůzka rodičů a žáků budoucích I. ročníků, obor Zemědělec-farmář

Schůzka se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 od 16.00 hod. na adrese Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice: Riegrova 1403, 508 01 Hořice – I. patro – posluchárna.
Na schůzce obdržíte přihlášky ke stravování, ubytování a další důležité informace, které se týkají studia na naší škole.