Adventní trhy Hořice

Dne 26. 11. 2022 se naše škola prezentovala na adventním trhu v Hořicích. I přes velice nepříznivé počasí jsme se této akce zhostili velice dobře. Studenti 1. a 2. ročníku oboru Agropodnikání s paní vychovatelkou Vlastou Preusslerovou srdečně zvali návštěvníky trhů na den otevřených dveří naší školy. Nabízeli informační letáky o učebních a studijních oborech, pečovali o zvířata, která dělala velkou radost především malým dětem a jejich rodičům. Také nabízeli krásné adventní věnce vyrobené pod vedením učitelů našimi studenty ve škole a perníčky upečené na domově mládeže. I přes nepřízeň počasí panovala veselá a dobrá nálada. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velké poděkování.

 

Bez komentářů.