Bruslení

Žáci prvního ročníku ošetřovatelů byli v pondělí 15. ledna 2024 bruslit na haberském kluzišti s paní vychovatelkou Tomáškovou.
Bez komentářů.