Domov bez bariér

15. 6. 2022 v Domově bez bariér s paní učitelkou Špicarovou a s paní vychovatelkou Douskovou.

Bez komentářů.