Exkurze

Exkurze na SPŠKS, prohlídka školy a shlédnutí maturitních závěrečných prací žáků.

Bez komentářů.