Tornado Alley

Tornado Alley je přezdívka pro oblast jižních plání v centrálních státech USA. Tato místa každoročně křižují stovky tornád, většinou na sklonku jara a začátkem podzimu. Jsou tak častá, že někteří lidé z této oblasti si na zahradě vybudovali protitornádové kryty, aby se během bouří měli kde schovat.

Bez komentářů.