Úvodní setkání projektu STAR 2

V období od 27. 12. 2017 do 31. 12. 2017 proběhlo v Hořicích úvodní mezinárodní projektové setkání učitelů. Na programu setkání se učitelé obou škol pracujících na projektu vzájemně představili a vysvětlili si pravidla, podle kterých se bude postupovat.  Během tří pracovních dnů pedagogové ze všech zúčastněných škol sestavili detailní program plnění projektu STAR 2. Konkrétně diskutovali nad realizací prvních třech modulů (voda, energie, jídlo a inovace). Vzhledem k tomu, že se partnerské školy setkaly poprvé v našem městě, bylo úvodní setkání zaměřeno na prezentace jednotlivých států, měst a škol.

Jedním z cílů setkání byla diskuze nad způsobem realizace jednotlivých modulů projektu. Dohodli jsme se, že v květnových týdnech k nám přijedou sicilští studenti na výměnný pobyt a v říjnu pojedou naši studenti do italského Cefalù.

Návštěvy se také účastnily naše kolegyně ze Srbska, které s námi chtějí spolupracovat, i přestože jejich aktivity nebudou ze strany Evropské unie financovány. Na jejich pozvání naši studenti mohou vycestovat do Srbska v průběhu měsíce dubna 2019.

Výstupem setkání je plán plnění projektu, rozdělení prezentací k jednotlivým modulům mezi zúčastněné partnery a příprava výjezdu do Srbska.

 

Bez komentářů.