Výchova k pracovním činnostem

Stříhání pokojových rostlin.

Bez komentářů.