Rozvoj digitální kompetence v praxi 

Digitální výuka je budoucnost!
Žáci maturitního ročníku dnes online prezentovali školu a město Hořice na mezinárodní zahajovací konferenci projektu Erasmus+ v Tureckém Izmiru.
Naše škola je koordinátorem projektu The Power of Digischools, jehož cílem je zlepšit digitální kompetence ve výuce a ukázat nové směry a trendy ve vzdělávání.
Bez komentářů.