Příprava na festival – Jičín město pohádky

Výtvarnice Petita Kůsová seznamuje studentky oboru sociální činnosti na  domově mládeže s výtvarnými dílničkami na festival “Jičín město pohádky”. Studentky i letos budou pomáhat při organizaci s paní vychovatelkou Douskovou.

 

Bez komentářů.