Hvězdná hvězdárna

V pátek 8. září navštívila třída 3.G Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Program začal v digitálním planetáriu, kde jsme pod vedením lektora poznávali vesmír pomocí astronomických přístrojů, podnikli jsme virtuální cestu naší Sluneční soustavou a shlédli film o astronomickém výzkumu nazvaný Horizon. Měli jsme krásné počasí a nebe bez mráčku, mohli jsme se díky obrovskému dalekohledu přiblížit ke Slunci a pozorovat aktivitu na jeho povrchu. Před Planetáriem jsme prošli Galaktickou stezku a byli jsme rádi, že jsme stihli vlak domů.

Mgr. & Mgr. Jitka Jindrová a Mgr. Blanka Moravcová

Bez komentářů.