Filmový a knižní tip – Pýcha a předsudek

Jak dobře znáte tuto klasiku a maturitní četbu?

Kolik sourozenců má hlavní postava, Elizabet Bennetová?

 1. 2 sestry
 2. 1 bratra, 2 sestry
 3. Je jedináček
 4. 4 sestry

Kdo stál zprvu v cestě vztahu pana Bingleyho a Jane?

 1. Pan Bennet
 2. Pan Darcy
 3. Paní Bennetová
 4. Pan Collins

Koho z následně uvedených lidí pan Darcy nenávidí?

 1. Slečnu Charlotte
 2. Pana Fitzwilliama
 3. Pana Wickhama
 4. Rodinu lady Catherine

Jak se jmenuje Darcyho sídlo?

 1. Rosings
 2. Longbourn
 3. Netherfield Park
 4. Pemberley

Kolik ze sester Bennetových má na konci knihy partnera?

 1. Tři
 2. Jedna
 3. Všechny
 4. Dvě

Konec kvízu! Správné odpovědi jsou D, B, C, D a A. Jakou radost by z vás Jane Austen měla?

 

Bez komentářů.