Dotazníkové šetření v Domově pro seniory Obora

Čtyři studentky třídy 2.S oboru sociální činnost provedly v pondělí 30. 1. 2023 v Domově pro seniory v Oboře dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost klientů s poskytovanými službami. Studentky pokládaly klientům otázky a odpovědi zaznamenávaly do připraveného dotazníku. V dotazníku byly otázky věnované stravování, ubytování, zdravotní péči, ale také tam byla otázka věnovaná kadeřnickým službám. Klienti měli možnost se vyjádřit k poskytovaným aktivitám, ale také navrhnout svoje, které momentálně nejsou poskytovány. 

Studentky si s klienty povídaly i mimo šetření. Příjemné prostředí a vstřícné přijetí od klientů i zaměstnanců bylo důvodem toho, že některé studentky přijdou do tohoto zařízení vykonávat v termínu 15. až 26. května 2023 svoji školní odbornou praxi.

Petra, Martina, Beáta, Ivana

Bez komentářů.