Každá hra si řekla o svůj čas a já jsem jí ho dal – rozhovor s překladatelem Martinem Hilským

Už se stalo tradicí, že se na našem gymnáziu pravidelně konají besedy s významnými osobnostmi z nejrůznějších oborů. V souvislosti s tím jsme se rozhodli založit novou rubriku v našem školním časopise TEMPUS, a to Rozhovor s osobností.

Mnoho našich studentů sklízí úspěchy v cizojazyčných soutěžích, proto jsme jako prvního o rozhovor požádali nejznámějšího českého překladatele Martina Hilského. Studentky kvarty si pro něj připravily několik otázek.

Jak jste se dostal k překládání Shakespearových děl?

Vše začalo divadelní objednávkou. Režisér Karel Kříž mě v roce 1983 požádal, abych pro něho přeložil Sen noci svatojánské. Přál si, aby překlad byl zcela současný a zároveň renesanční. Dlouhé měsíce jsem si skicoval různé scény ze hry a hlavně postavu Puka, kterou měl hrát Boris Rösner. Zjistil jsem, že Puk v mém překladu je dost jiná postava než v předchozích překladech, a teprve potom jsem Křížovu nabídku přijal. V roce 1984 byla v divadle ABC premiéra, inscenace měla velký divácký úspěch a moje shakespearovská dráha tím začala.

 

Bylo by pro dnešního člověka obtížné přečíst si Shakespearova díla v originálním vydání? Čemu bychom nerozuměli?

Ano, bylo by to obtížné. Nerozuměli bychom mnoha reáliím, většině slovních hříček a měli bychom potíže i s poněkud odlišnou gramatikou, která je v raně moderní angličtině rozvolněnější než ta dnešní. I Angličané a Američané mají potíže s pochopením Shakespearova textu. Výhodou překladu je, že udržuje Shakespeara mladého, neboť převádí jeho hry a básně do současné řeči.

Překládají se Shakespearovy hry do současné angličtiny?

Ano, překládají, ale spíše pro účely výuky. Existují vydání Shakespeare made easy, něco jako Shakespeare snadno a rychle. Měl jsem v ruce takový překlad ze Shakespearovy renesanční řeči do angličtiny současné. Na levé straně byl Shakespearův originál, vpravo překlad do současné řeči. Ale ten překlad vůbec nebyl Shakespeare, protože zjednodušoval text a činil jej srozumitelnějším za tu cenu, že ztrácel ty řečové atributy, které dělají Shakespeara Shakespearem. Britská divadla nadále používají shakespearovskou angličtinu. V Americe se někdy i na divadle používají částečně modernizované a zjednodušené texty jeho her.

 

Které Shakespearovo dílo se Vám osobně nejvíce líbí a proč?

Sonety jsou  pro mě srdeční záležitost, jak se to dnes říká. Sen noci svatojánské, Marná lásky snaha, Hamlet, Král Lear, Richard II. Těch důvodů je tolik, že vyjmenovat je by zabralo několik stránek.

 

Jak dlouho pracujete na překladu jednoho díla?

Shakespeare napsal všech svých 38 her, Sonety a ostatní básně v rozmezí let 1593-1613, to znamená, že celé své dílo napsal za 20 let. Přibližně vytvořil dvě hry ročně. Já jsem Shakespeara překládal v rozmezí let 1983-2011, to znamená 28 let. Každá hra si řekla o svůj čas a já jsem jí ho dal.

 

Lze ze Shakespearových děl vyčíst autorův charakter? Pokud ano, jaký podle Vás byl?

Jen velmi neurčitě a často rozporně. Byl prý skvělý společník, měl rád herce (sám byl jedním z nich), dovedl být laskavý a štědrý. Na druhou stranu opustil svou ženu a své tři malé děti a odjel ze Stratfordu do Londýna. Rodinu sice finančně podporoval, ale do Stratfordu se nevracel často. Když zemřel jeho syn Hamnet, byla to pro něho strašná rána.  Kdyby neodjel ze Stratfordu do Londýna, nikdy by se nestal tím Shakespearem, jímž je dnes. Pracoval by v nějaké místní dílně jako řemeslník a svět by o něm nevěděl. Vymáhal velmi důsledně a důrazně i malé dluhy a jako podnikatel se mnohdy choval tvrdě. Když se po požáru divadla Zeměkoule (The Globe) vrátil do Stratfordu, ocital se v napjatých vztazích s místní samosprávou i se svými spoluobčany. Především proto, že hájil svá majetková práva na úkor veřejných zájmů. Byl složitý a rozporný jako většina jeho postav.

Děkujeme za rozhovor.

 

Pro školní časopis Tempus:  V. Bičišťová, E. Jezberová, E. Novotná, T. Poláková, A.Veselá, E. Tobolková

 

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE

*1943, Praha

 

V současné době je profesorem anglické literatury na FF UK a FF JU. Svůj život zasvětil Williamu Shakespearovi, přeložil mimo jiné celé jeho dílo.

Za své překladatelské dílo získal roku 2011 Medaili Za zásluhy, v roce 2015 Národní cenu projektu Česká hlava, je také členem Řádu Britského impéria. Jeho nejnovější literární počin Shakespearova Anglie: Portrét doby byl nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii Naučná literatura.

Bez komentářů.