Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – žáci učebních oborů

Žáci učebních oborů:

 

Zemědělec – farmář

Opravář zemědělských strojů

Ošetřovatel

 

zahajují školní rok 2021/2022 v budově školy v Lázních Bělohradě, na adrese Zámecká 478

 

  1. ročníky – v 8.00 hod.
  2. a 3. ročníky – v 9.00 hod.
Bez komentářů.