Pečení závinu

Žáci na DM Šalounova společně s paní vychovatelkou Dufkovou upekli jablečný závin.

Bez komentářů.