Školní kolo soutěže v ruském jazyce

Dne 14. února 2019 se konalo na gymnáziu školní kolo soutěže v ruském jazyce (dříve olympiády). V letošním roce oproti dřívějším letům máme už jen menší počet studentů ruského jazyka, takž jsme nemohli, jako tomu bylo dříve, obsadit kategorii ZŠ (tedy studenty nižšího gymnázia) a neměli jsme také ani kategorii SŠ I, tedy studenty vyššího gymnázia s výukou ruštiny do tří let. Proto jsme mohli uspořádat soutěž pouze v kategorii SŠ II, tedy pro studenty vyššího gymnázia s dobou studia ruštiny nad tři roky.

Ve školním kole se zúčastnilo celkem 7 studentů. Čtyři ze třídy 6. G (Andrea Němečková, Nikol Peřinová, Sabina Starsyová a Veronika Voňková) a tři z 8. G (Jakub Anton, Filip Diviš a Filip Vohánka.

Studenti absolvovali poslech neznámého ruského textu a odpověděli písemně na otázky, v ústní části popisovali různé fotografie a potom mluvili na vylosované téma, např. moje rodina, moje město či vesnice, moje plány do budoucna, počasí, doprava, Rusko atd.

Žáci předvedli dobré výkony, takže si všichni zaslouží velkou pochvalu. Nejlépe se umístili na 3. místě Veronika Voňková, na 2. místě Filip Diviš a na 1. místě Filip Vohánka. Ten také postupuje do krajského kola soutěže v Hradci Králové, které se bude konat na konci března 2019.

Přejeme mu hodně úspěchů a držíme mu palce.

PhDr. Jan Tomíček a Mgr. Věra Rolfová

Předchozí

Další

Bez komentářů.