Jivínský Štefan – Sobotka 25. 2. 2019

V pondělí 25. 2. 2019 se v Sobotce v sokolovně předávalo ocenění za kulturní činnost na území okresu Jičín nazvané Jivínský Štefan. Symbolem tohoto ocenění je dřevěná soška vytvořená Renatou a Martinem Lhotákovými a uděluje se každoročně 25. února ve dvou kategoriích – za počin uplynulého roku a za dlouhodobé zásluhy. Vítěz první kategorie je vybrán losem a o vítězi druhé kategorie rozhoduje Štefanská komise. V letošním roce proběhl již 23. ročník a celkem bylo 234 nominací. Za naši školu byli nominování tito žáci a pedagogičtí pracovníci.

Za počin roku 2018 byli nominování:

 • Dousková Iva a žákyně sociálního oboru Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice
 • Za to, že pravidelně docházejí za klienty hořického Domova bez bariér, pomáhají jim a připravují pro ně zajímavé programy, například mikulášskou besídku. Též za organizaci sbírky potřebným pro Diakonii v Broumově.

 • Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – studenti oboru gymnázium a sociálního oboru
 • Za uspořádání Pestrého zábavného večera, tradiční předvánoční studentské akademie, do jejíhož programu přispěli žáci všech tříd, a dokonce přijel, zazpíval a zatančil i Čingischán se svou družinou v podání pedagogického sboru.

 • Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – studenti oboru gymnázium
 • Za vydávání studentského časopisu Tempus, který má sice velmi dlouhou tradici, ale jehož redakce se pravidelně mění, jak studenti odrůstají. Časopis přináší informace ze studentského života, studentské práce i rozhovory s učiteli, jimž se redaktoři nebojí pokládat „otázky na tělo“.

  Za dlouhodobé zásluhy byli nominování:

 • Horák Tomáš
 • Za výrazný podíl na přípravě časopisu Pod Zvičinou do tisku (grafika, zpracování textů, fotografická dokumentace, elektronická podoba časopisu pro tisk, nápady). Za obětavou práci učitele na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice.

 • Nosková Marie (2x)
 • Za obětavé dlouholeté organizování kulturního života v Lukavci a za posilování sounáležitosti jeho obyvatel, za práci s dětmi i seniory, za ilustrování vlastivědného časopisu Pod Zvičinou.

 • Pod Zvičinou – redakce časopisu
 • Za téměř čtvrt století vydávání oblíbeného vlastivědného čtení z Hořicka a Podzvičinska. Za posledních pět let byla podrobně zmapována historie obcí za 1. světové války a ke 100. výročí vzniku Československé republiky bylo vydáno speciální číslo.

 • Tomíček Jan
 • Za přibližování regionální historie veřejnosti a za významný podíl na kulturním dění v Hořicích a okolí. Jako učitel na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice vzbuzuje zájem o historii města a okolí u svých studentů, přes 10 let se stará o vzájemné kontakty mezi školou a lužicko-srbským gymnáziem v Chotěbuzi. Spolupracuje s hořickým muzeem, víc než 20 let je šéfredaktorem vlastivědného časopisu Pod Zvičinou, do něhož pravidelně přispívá články se zajímavými tématy. Z jeho podnětu byl založen spolek Strozzi – spolek přátel hořického zámku, jehož je předsedou. Je také dlouholetým členem pěveckého spolku Ratibor.

  Za dlouhodobé zásluhy, ale i za zorganizování oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v Lukavci s velmi bohatým celodenním programem byla květinou oceněna Marie Nosková. Z důvodu její nepřítomnosti převzal odměnu Ivan Doležal.

  Smysl štefanského snažení za rok 2018 byl v Sobotce jistě naplněn, neboť došlo k setkání lidí a poděkování jim za veškerou bohulibou aktivitu, kterou na okrese vyvinuli.
  Všem nominovaným a oceněným blahopřejeme a více informací na Jivínský Štefan

  Předchozí

  Bez komentářů.