Příprava na Den dětí

Paní učitelka Sůvová s žáky prvního ročníku oboru sociální činnost v hodině osobnostní výchovy připravují a vyrábějí rybičky na Dětský den.

Bez komentářů.