Studentský výměnný pobyt na Sicíli

Výměnný pobyt v Cefalů

Jako několik nadšenců z 8.G jsme se ve druhé polovině října vydali na studentský výměnný pobyt do severoitalského městečka Cefalù, abychom strávili týden plný sicilské pohostinnosti, kreativity a dobrosrdečnosti.

V dopoledních hodinách jsme se účastnili běžného školního programu, navštívili jsme různé odborné dílny zdejší umělecké školy, ve kterých se studenti učí, jak šít, modelovat, vytvářet šperky, pracovat s keramikou, projektovat domy nebo obrábět kov a dřevo. Studentky nám v módní přehlídce ukázaly svoje úžasné šaty a šperky, které si samy vyrobily a které uspěly i před mezinárodní porotou.

V environmentálním středisku nedaleko St. Ambroso jsme se seznámili s místní lokalitou endemických rostlin a diskutovali jsme nad problémy ochrany životního prostředí v České republice i na Sicílii. Největším problémem obou lokalit je distribuce pitné vody. Zároveň každý den probíhaly práce na finální podobě prezentací k jednotlivým modulům projektu STAR 2. V prezentacích jsme také použili podklady, které byly připraveny v srbském městě Vršaci. Hotové prezentace studenti přednesli před žáky celé školy shromážděnými ve společenské místnosti školy.

Při závěrečné exkurzi na nejvyšší evropskou činnou sopku Etnu jsme se podívali více do sicilského vnitrozemí, které je pokryto mandarinkovými, olivovými nebo vinnými sady. Péče o půdu je důležitou součástí trvale udržitelného stylu života, ale o tom si povíme zase až při návštěvě našich sicilských přátel v České republice.

 

Bez komentářů.