Informace pro prváky

INFORMACE PRO ŽÁKY PRVNÍHO ROČNÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. G – primy

Schůzka se uskuteční v pátek 23. 6. 2023 v 16.00 v budově Šalounova 919.  Informace o schůzce obdržíte na Vaši e-mailovou adresu. Zde se dovíte podrobněji všechny základní informace uvedené níže.

První školní den

  1. září 2023 se sejdeme v 7:50 před budovou gymnázia v Šalounově ulici.

Co si vzít s sebou: sešit/blok na poznámky + psací potřeby, visací zámek na šatní skříňku (šatní skřínky budou po dvojicích), 120 Kč na čip (přesnou částku)

Program prvního dne bude seznámení se školou a jejím běžným denním režimem, prohlídka školy, školní jídelny, informace o adaptačním kurzu včetně pokynů o bezpečném chování ve škole i na kurzu.

 

Učebnice

Učebnice budou žákům zapůjčeny ve škole. Pouze jazykové učebnice, do kterých je nutné vpisovat vlastní poznámky a správná řešení, si žáci kupují, veškeré informace získají včas od svých vyučujících ANJ. Tyto učebnice pak budou hromadně objednány přímo do školy. O dalších pomůckách informují žáky učitelé jednotlivých předmětů na začátku školního roku.

 

Microsoft Teams

Škola používá jako online platformu pro práci se žáky Microsoft Teams. Většina vyučujících po období distanční výuky pokračuje s využíváním této moderní platformy pro lepší individualizaci učení, pro komunikaci se žáky, předávání studijních materiálů, úkolů apod.

 

Harmonogram školního roku

Harmonogram bude zveřejněn během měsíce září na webových stránkách. V harmonogramu školního roku jsou uvedeny plánované akce školy, termíny klasifikačních porad, třídních schůzek, plesů, absolutorií, maturitních a závěrečných zkoušek apod. Během školního roku čekají žáky besedy, exkurze, divadelní představení, projektové dny, soutěže, výlety apod.

 

Přehled o prospěchu žáka

Třídní učitel předá žákům a rodičům login a vstupní heslo do programu Bakaláři, kde budete moci průběžně kontrolovat docházku a prospěch. Vstup je přes webové stránky školy. Doporučujeme stáhnout si aplikaci také do mobilního telefonu a mít tak v aktuálním čase přehled o dění ve škole. Rodiče budou rovněž zváni na třídní schůzky formou osobní účasti případně prostřednictvím videokonference.

 

Omlouvání žáků

Žáky omlouvejte u třídního učitele pokud možno předem nebo v den nepřítomnosti těmito způsoby:

  • emailem na adresu  kucerova@gozhorice.cz,
  • telefonicky na čísle: +420 493 622 921,
  • přes aplikaci Bakaláři formou zpráv Komens.

 

Čip

Pro vstup do školy a vydávání obědů budou žáci používat čip, který obdrží první školní den. Vratná záloha na čip je 120,- Kč. Částka bude vybrána od dětí v hotovosti první školní den. Prosíme, abyste 1. 9. připravili dětem přesnou částku 120,- vzhledem k omezeným možnostem vracet drobné. (Děkuji za pochopení.)

 

Kontakty

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
Šalounova 919
508 01 Hořice

telefon:   +420 493 622 921

email:   info@gozhorice.cz,  kucerova@gozhorice.cz

Třídní učitelka Veronika Kučerová

 

Závěrem

Velice si vážíme vašeho zájmu o vzdělávání vašich dětí v naší škole. Můžeme vám zaručit kvalitní vzdělávací program, řadu nadstandardních akcí a aktivit pro žáky a zejména kvalitní a kvalifikovaný tým učitelek a učitelů, kteří vynaloží maximální úsilí ve prospěch jim svěřených žáků.

Velmi se těšíme na spolupráci s vašimi dětmi a také s vámi. Věříme, že společně vytvoříme dětem to nejlepší zázemí pro jejich vzdělávací dráhu, která je čeká nejen na naší škole, ale i v budoucnu.

Na shledanou 4. září 2023!