Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Přijímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

k denní formě studia do prvního ročníku oborů:

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ano 30

Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 2. března 2020 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Pro komunikaci doporučuji uvádět do přihlášky e-mail zákonného zástupce.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  • 1. termín – 16. dubna 2020
  • 2. termín – 17. dubna 2020

Ing. Stanislav Neuman v. r.
ředitel školy

Ke stažení