Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly

Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola vypisuje výběrové řízení na nákup osobního automobil pro výuku autoškoly.

V přílohách naleznete zadávací dokumentaci k podání nabídky, krycí list, vzor čestného prohlášení, technickou specifikaci předmětu plnění a návrh kupní smlouvy. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v pátek 16. 11. 2018 do 11.00 hodin.

Luboš Petera

Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
Riegrova 1403
508 01 Hořice
mobil: 725 060 358
IČO: 06668364
DIČ: CZ06668364

Přílohy