Výstava maturitních prací studentů na SUPŠ kamenické a sochařské

V rámci výchovy k výtvarnému umění měly studentky domova mládeže s paní vychovatelkou Dufkovou možnost vidět probíhající maturitní práce studentů na SUPŠ kamenické a sochařské. V průběhu exkurze se seznámily s výtvarnými technikami používanými v malířství, sochařství a restaurátorství. Exkurze studentky velmi zaujala.

Bez komentářů.