VĚZNICE VALDICE – Valdštejnův odkaz, ale i nevšední zážitek

Dne 22. dubna 2024 absolvovali naši maturanti oboru sociální činnost svoji „poslední exkurzi“ v rámci středoškolského studia, a to v nejstarší věznici v ČR, ve Valdicích. Mohli si tak zopakovat a rozšířit toto téma, které probírají v rámci předmětu Sociální péče. Úvodní prezentace se týkala historie budovy, základní charakteristiky tohoto zařízení a úlohy sociálního pracovníka /svoji práci nám prakticky vysvětlila dokonce absolventka naší školy oboru sociální činnost/, vzdělávání vězňů a pracovní činnosti. Sociální práce s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody má klíčovou roli v rámci resocializačního procesu a je jedním z nejúčinnějších nástrojů prevence budoucí kriminální recidivy. Práce s pachateli trestných činů je svým prostředím a osobou klienta specifická a klade na sociální pracovníky značné nároky. Mezi jeho činnosti patří: sociálně-právní poradenství, včetně zprostředkování kontaktu s dalšími státními a nestátními institucemi, sociálně-terapeutické činnosti (v oblasti práce, finanční gramotnosti či dluhů, sociálně-rehabilitační činnosti a pomoc např. při obstarávání osobních záležitostí). Po úvodním bloku následovala tolik očekávaná prohlídka prostor věznice. Prohlédnuto bylo několik cel odsouzených, kulturních místností a další prostory, kde se pohybují odsouzené osoby.

Moc děkujeme paní Ing. Francové, tiskové mluvčí věznice a jejím spolupracovníkům za čas, který nám věnovali a za tuto jedinečnou možnost vidět i další oblast, kde se mohou studenti pracovně po studiu uplatnit jako sociální pracovníci, pokud budou dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

 

Bez komentářů.