3. místo v celostátním kole Geologické olympiády 2021

Žáci osmiletého gymnázia se letos zúčastnili Geologické olympiády, která probíhala kvůli epidemii v online režimu. Tato vědomostní a dovednostní soutěž je určena pro žáky základních a studenty středních škol. Studenti řešili otázky z různých geologických disciplín – mineralogie, petrografie, paleontologie, hydrogeologie, regionální a dynamická geologie…
Největšího úspěchu v této soutěži dosáhl Štěpán Borůvka z kvarty, který získal 1. místo v okresním i krajském kole a v celostátním kole se pak umístil na krásném 3. místě.
Štěpánovi děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mu hodně dalších skvělých studijních výsledků.
Bez komentářů.