Beseda s Karlem Olivou

Dne 22. 3. 2019 k nám do školy přijel na besedu pan Karel Oliva- bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český. Pro třídy 1.G, 4.G a 6.G měl připravenou besedu o údajném utlačování českého jazyka v minulých stoletích jinými jazyky, a to převážně němčinou. Po besedě jsme již všichni věděli, že čeština nebyla dříve utlačována ani němčinou, ani kterýmkoli jiným jazykem. Beseda se nám moc líbila a už se těšíme na příště.

Bez komentářů.