Ekologická přednáška

Tento týden se studenti biologického semináře ze 7. G zúčastnili ekologické přednášky. Vedl ji pan Petr Petřík, který je koordinátorem platformy pro krajinu při Botanickém ústavu AV ČR. Online přednáška byla na téma Vliv člověka na krajinu v souvislosti s klimatickou změnou. Informace se týkaly úbytku zemědělské půdy, poklesu početnosti koroptví a vyhubení kolem 20 druhů našich motýlů. Řešila se i otázka znečištěné podzemní a povrchové vody, rozpadu smrkových monokultur.…..

 

„Větru dešti sice poručit neumíme, ale můžeme změnit svoje návyky, jak se chovat k zemědělské i lesnaté krajině.“ P. Petřík

Bez komentářů.