Inspirace ve Finsku

O rozvoji naší školy neustále přemýšlíme. Hledáme nové cesty, jak naši školu zmodernizovat, jak zavést do výuky nejnovější a nejúspěšnější přístupy a postupy.
Proto jsme využili vzdělávacího programu Královéhradeckého kraje a vyrazili na pracovní cestu do Finska. Finsko má totiž jeden z nejlépe fungujících vzdělávacích systémů na světě. Mladí Finové vykazují výborné výsledky v mezinárodních srovnávacích zkouškách v matematice nebo čtenářské gramotnosti.
Doposud jsme navštívili tři různé druhy škol. Myslíme, že je opravdu o čem přemýšlet a z čeho čerpat.

 

Bez komentářů.