Konference “Ani jeden matematický talent nazmar”

Ve dnech 10. a 11. května 2024 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové konala konference „Ani jeden matematický talent nazmar“. Konference se zúčastnil pan učitel Müller s vybranými žáky primy. Společně zde prezentovali přednášku s názvem Matematické hry v primě.

Záznam přednášky můžete zhlédnout zde:https://www.youtube.com/watch?v=n1__9NyJ34s

 

Bez komentářů.