Matematický kroužek pro žáky sekundy až kvarty

Kroužek je zaměřen na přípravu žáků k matematickým soutěžím (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda). Dále se žáci naučí nejen hrát, ale také vytvářet různé matematické hry, řešit logické úlohy a hlavolamy. Při řešení některých matematických problémů využíváme počítače, jindy naopak přicházejí na řadu úlohy rozvíjející počtářské dovednosti.  Při schůzkách kroužku se žáci také setkávají s jinou a často náročnější matematikou, než je k vidění v běžných učebnicích (např. teorie grafů nebo topologie). Mnoho úkolů řeší ve skupinkách či kolektivně, a připravují se tak na soutěže typu Náboj či Internetová matematická olympiáda.

Členové kroužku se pravidelně účastní výše uvedených soutěží a v posledních letech se jim podařilo dosáhnout řady vynikajících výsledků.

Ve školním roce 2018/19 je matematický kroužek určen pro žáky sekundy až kvarty. Kroužek vede RNDr. Evžen Müller. Ve druhém pololetí školního roku se kroužek bude scházet vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách v učebně matematiky.

Bez komentářů.