Návštěva Oblastní charity Dvůr Králové

Dne 8.6.2022 se vypravili studenti třetího ročníku sociální činnosti do Dvora Králové, aby se seznámili v praxi se službami, které teoreticky znají z výuky. Vedoucí sociálního úseku a vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Labyrint, paní Bc. Petra Vališková, která zde pracuje již 13 let, nám po celou dobu dělala milého,  vstřícného a erudovaného průvodce.

  Studenti navštívili nejen prostory občanské poradny, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, denní stacionář, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílnu, osobní asistenci nebo třeba i tréninkový obchůdek Slunečnice, kde pracuje klient služby. Mohli se dozvědět o tom,  co služba konkrétně nabízí, jak se tam pracuje s klienty a co se nejčastěji řeší.   Další cenná ukázka skvělé práce pro budoucí  pracovníky v sociálních službách či sociální pracovníky.  Děkujeme celému kolektivu zaměstnanců za čas, který nám věnovali nad rámec své práce a za nahlédnutí do jejich pracovního života, které mnohým studentům může pomoci v dalším směřování v rámci pomáhající profese.

Předchozí

Další

Bez komentářů.