Nízkoprahový klub Pohoda

Studenti 1. ročníku SOŠ sociální činnost navštívili ve čtvrtek Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích. Nejprve byli seznámeni s chodem zařízení, které nabízí široké spektrum aktivit pro „klienty“ ve věku od 8 do 20 let. Poté pracovali ve skupinkách, ve kterých prakticky řešili situace, ve kterých se můžou jejich vrstevníci nebo oni sami ocitnout. Díky svým kresbám se zamýšleli nad problémy jako jsou drogy, kyberšikana, sebepoškozování nebo útěk z domova. O těchto tématech budou dále diskutovat na hodinách základů pedagogiky a osobnostní výchovy ve škole.

Předchozí

Další

Bez komentářů.